Noro
Noro Magazine Eighteenth Issue

Select items on sale!
25% off!
$10.00
Noro Magazine Eighteenth Issue: A fantastic magazine from Noro featuring designs in Noro Sonata, Noro Enka, Noro Mirai, Noro Kakigori, Noro Geshi, Noro Silk Garden Lite, Noro Tabi, Noro Tsubame, Noro Akari, Noro Nishiki, Noro Taiyo, Noro Silk Garden Sock, Noro Kumo, Noro Silk Garden Sock Solo, Noro Silk Garden Solo, and Noro Kureyon.
Sonata
Enka
Mirai
Kakigori
Geshi
Silk Garden Lite
Tabi
Tsubame
Akari
Nishiki
Taiyo
Silk Garden Sock
Kumo
Silk Garden Sock Solo
Silk Garden Solo
Kureyon

A design preview for 'Noro Magazine Eighteenth Issue'

image preview of design '01 - Medusa Wrap'
01 - Medusa Wrap
 • 4 hanks Noro Sonata #06
 • 3 hanks Noro Sonata #08
image preview of design '02 - Tangerine Eyelet Wrap'
02 - Tangerine Eyelet Wrap
 • 2 balls Noro Enka #04
image preview of design '03 - Piedra Shawl'
03 - Piedra Shawl
 • 1 skein Noro Mirai #38
 • 1 skein Noro Mirai #22
image preview of design '04 - Sweeping Waves'
04 - Sweeping Waves
 • 2 balls Noro Enka #06
image preview of design '05 - Shifting Sands Wrap'
05 - Shifting Sands Wrap
 • 1 ball Noro Kakigori #12
 • 1 ball Noro Kakigori #01
 • 1 ball Noro Kakigori #13
image preview of design '06 - Summer Citrus Shawl'
06 - Summer Citrus Shawl
 • 2 hanks Noro Sonata #15
 • 2 hanks Noro Sonata #19
image preview of design '07 - Coral Sunrise Shawl'
07 - Coral Sunrise Shawl
 • 2 skeins Noro Geshi #08
image preview of design '08 - Earthenware'
08 - Earthenware
 • 8 balls Noro Silk Garden Lite #2083
 • 8 balls Noro Silk Garden Lite #2094
image preview of design '09 - Marine Mirage'
09 - Marine Mirage
 • 6 balls Noro Tabi #12
image preview of design '10 - Calmness'
10 - Calmness
 • 2-3 balls Noro Tsubame #05
image preview of design '11 - Unwind'
11 - Unwind
 • 2 balls Noro Kakigori #13
image preview of design '12 - Mellow'
12 - Mellow
 • 3-4 hanks Noro Sonata #25
image preview of design '13 - Becalm'
13 - Becalm
 • 2-3 balls Noro Enka #03
image preview of design '14 - Repose'
14 - Repose
 • 2-3 skeins Noro Geshi #25
image preview of design '15 - Quietude'
15 - Quietude
 • 2-3 skeins Noro Akari #25
image preview of design '16 - Pebble Beach Tee'
16 - Pebble Beach Tee
 • 3-6 hanks Noro Nishiki #09
image preview of design '17 - Lemon Drop Poncho Top'
17 - Lemon Drop Poncho Top
 • 1 ball Noro Kakigori #01
 • 1-2 balls Noro Kakigori #12
image preview of design '18 - Golden Moss'
18 - Golden Moss
 • 3-5 hanks Noro Sonata #18
image preview of design '19 - Ocean Sunset Cardigan'
19 - Ocean Sunset Cardigan
 • 3-4 balls Noro Tsubame #09
image preview of design '20 - Peach Blossom'
20 - Peach Blossom
 • 3-4 skeins Noro Akari #06
image preview of design '21 - Turquoise and Tangerine'
21 - Turquoise and Tangerine
 • 4-6 skeins Noro Taiyo #104
image preview of design '22 - Spring Woodlands'
22 - Spring Woodlands
 • 1 skein Noro Akari #17
 • 2 hanks Noro Sonata #18
image preview of design '23 - Turquesa Topper'
23 - Turquesa Topper
 • 3-6 skeins Noro Silk Garden Sock #S459
image preview of design '24 - Rose Matrix Shawl'
24 - Rose Matrix Shawl
 • 3 hanks Noro Kumo #17
 • 3 hanks Noro Kumo #24
image preview of design '25 - Pacifica Poncho'
25 - Pacifica Poncho
 • 2-3 balls Noro Kakigori #13
image preview of design '26 - L-shaped Shawl'
26 - L-shaped Shawl
 • 4 skeins Noro Silk Garden Sock Solo #S1
image preview of design '27 - Crew-Neck Pullover'
27 - Crew-Neck Pullover
 • 10-15 skeins Noro Silk Garden Solo #1
image preview of design '28 - Cropped Cardigan'
28 - Cropped Cardigan
 • 3-5 skeins Noro Silk Garden Sock Solo #S1
image preview of design '29 - Love Noro'
29 - Love Noro
 • 4 skeins Noro Kureyon #425
 • 1 skein Noro Kureyon #102
image preview of design 'Bonus Design: The Easy-Peasy Poncho'
Bonus Design: The Easy-Peasy Poncho
 • 2 balls Noro Kakigori #09