Ella Rae
Silky Kid - Helen Sweater

Silky Kid - Helen Sweater: A great leaflet from Ella Rae featuring a design in Ella Rae Silky Kid.
Silky Kid

A design preview for 'Silky Kid - Helen Sweater'

image preview of design 'Helen Sweater'
Helen Sweater
  • 5-6 balls Ella Rae Silky Kid #30
  • 2-3 balls Ella Rae Silky Kid #22