Noro
Malvinas & Ito - Poppy Poncho

Malvinas & Ito - Poppy Poncho: A wonderful leaflet from Noro featuring a design in Noro Malvinas and Noro Ito.
Malvinas
Ito

A design preview for 'Malvinas & Ito - Poppy Poncho'

image preview of design 'Poppy Poncho'
Poppy Poncho
  • 1 ball Noro Malvinas #17
  • 1-2 balls Noro Ito #43
  • 1-2 balls Noro Ito #36
  • 1-2 balls Noro Ito #37