Ella Rae
Cashmereno Aran - Ceres Pullover

Select items on sale!
15% off!
$6.00
Cashmereno Aran - Ceres Pullover: A terrific leaflet from Ella Rae featuring a design in Ella Rae Cashmereno Aran.
Cashmereno Aran

A design preview for 'Cashmereno Aran - Ceres Pullover'

image preview of design 'Ceres Pullover'
Ceres Pullover
  • 3-5 balls Ella Rae Cashmereno Aran #18
  • 2-3 balls Ella Rae Cashmereno Aran #14
  • 1 ball Ella Rae Cashmereno Aran #25