Ella Rae
Rimini

Select items on sale!
75% off!
$15.00
Rimini: A fantastic softcover from Ella Rae featuring designs in Ella Rae Rimini.
Rimini

A design preview for 'Rimini'

image preview of design 'Aggie'
Aggie
 • 13-16 skeins Ella Rae Rimini #10
image preview of design 'Aggie'
Aggie
 • 13-16 skeins Ella Rae Rimini #10
image preview of design 'April'
April
 • 11-14 skeins Ella Rae Rimini #5
image preview of design 'April'
April
 • 11-14 skeins Ella Rae Rimini #5
image preview of design 'Julia'
Julia
 • 16-18 skeins Ella Rae Rimini #7
image preview of design 'Julia'
Julia
 • 16-18 skeins Ella Rae Rimini #7
image preview of design 'June'
June
 • 5-8 skeins Ella Rae Rimini #3
image preview of design 'June'
June
 • 5-8 skeins Ella Rae Rimini #2
image preview of design 'June'
June
 • 5-8 skeins Ella Rae Rimini #3
image preview of design 'May'
May
 • 11-13 skeins Ella Rae Rimini #6
image preview of design 'May'
May
 • 11-13 skeins Ella Rae Rimini #6
image preview of design 'Scarf'
Scarf
 • 3 skeins Ella Rae Rimini #1
image preview of design 'Serena '
Serena
 • 6-8 skeins Ella Rae Rimini #3
image preview of design 'Serena & scarf'
Serena & scarf
 • 6-8 skeins Ella Rae Rimini #3
 • 3 skeins Ella Rae Rimini #1