Mirasol
Sulka Legato - Argentina Fingerless Mitts

Select items on sale!
15% off!
$6.00
Sulka Legato - Argentina Fingerless Mitts: A terrific leaflet from Mirasol featuring a design in Mirasol Sulka Legato.
Sulka Legato

A design preview for 'Sulka Legato - Argentina Fingerless Mitts'

image preview of design ''Argentina' Fingerless Mitts'
'Argentina' Fingerless Mitts
  • 1 skein Mirasol Sulka Legato #29
  • 1 skein Mirasol Sulka Legato #25