Louisa Harding
Amitola, Amitola Grande & Amitola Brush - Poncho

Amitola, Amitola Grande & Amitola Brush - Poncho: An excellent pad from Louisa Harding featuring Louisa Harding yarn.

A design preview for 'Amitola, Amitola Grande & Amitola Brush - Poncho'