Jody Long
Ciao - Valentina (Deutsche Vers.)

Ciao - Valentina (Deutsche Vers.): An excellent leaflet from Jody Long featuring Jody Long yarn.

A design preview for 'Ciao - Valentina (Deutsche Vers.)'